Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Drukuj

W jakiej formie honorowana jest informacja od przewoźnika o wysokości cen biletów na danej trasie stanowiąca podstawę zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom projektu?

/09.04.2010 r./


Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom projektu powinny być określone w wewnętrznym regulaminie zwrotu kosztów dojazdu przygotowanym przez realizatora projektu w oparciu o ogólne zasady w tym zakresie określone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i dostępne na stronie internetowej www.pokl.wup.lodz.pl.

 

WUP w Łodzi nie określił formy, w jakiej powinna być przedstawiona informacja od przewoźnika dotycząca cen biletów na danej trasie. Istotne jest, aby informacja ta była wiarygodna. Może mieć ona zatem formę na przykład:

  • zaświadczenia wydanego przez przewoźnika i przedłożonego realizatorowi projektu przez uczestnika projektu ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu

lub

  • pisma od przewoźnika w odpowiedzi na wystąpienie samego realizatora projektu (może to być pismo "tradycyjne" lub wiadomość e-mail przy czym informacja elektroniczna powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do udzielania informacji z ramienia przewoźnika i dodatkowo należy przedstawić wydruk ze strony internetowej przewoźnika potwierdzający, iż adres e-mail z którego wysłana została odpowiedź jest oficjalnym adresem e-mail do kontaktu).

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż to beneficjent odpowiada za wiarygodność dokumentów stanowiących podstawę zwrotu kosztów dojazdu.